Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (23/11/2021) ]


THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)

kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 1831/KH-TTYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2021;

Căn cứ kết quả xét điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, thông báo: Ông, bà không đủ điều kiện để tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2021.

 

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2021 thông báo cho ông, bà được biết./.

                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                 Cao Minh Lễ

 

 Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn

  In bài viếtThông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO