Bảng giá tiêm ngừa

TTTên nội dung thu tiềnĐVTGiá lần 1
1 VAT (Vắc xin uốn ván)  43.000
2 Varivax 0,5ml (Vắc xin thuỷ đậu)  640.000
3 Twinrix (Viêm gan A+B)  460.000
4 SAT (Huyết thanh kháng uốn ván)  83.000
5 MMR II (Vắc xin Sởi-quai bị-rubella)  197.000
6 Jevax (VNNB B 1ml)  90.000
7 Influvac (Vắc xin cúm)  228.000
8 Heberbiovac 01 ml (Viêm gan B)  100.000
9 Engerix B 01ml (Viêm gan B)  140.000
10 Engerix B 0,5ml (Viêm gan B)  100.000
11 Cervarix (Vắc xin UTCTC)  828.000
12 Abhayrab 0,5ml (Vắc xin dại)  200.000
13 Abhayrab 0,2ml (Vắc xin dại)  140.000
14 Abhayrab 0,1ml (Vắc xin dại)  80.000
1 - 14 trong tổng số 14Số dòng hiển thị: <<<1>>>

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO