Lượt truy cập: 2179807

Khoa Ngoại

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Ngoại tổng hợp:

1. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật;

2. Thăm khám, làm hồ sơ bệnh án, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để có chẩn đoán xác định, có hướng xử lý kịp thời;

3. Thực hiện chế độ hội chẩn theo quy định, tránh mọi trường hợp theo dõi người bệnh cấp cứu quá 6 giờ mà chưa có hướng điều trị;

4. Thực hiện thủ thuật theo quy định kỹ thuật. Bố trí buồng bệnh hợp lý;

5. Lập kế hoạch phẫu thuật trong tuần, phân công phẫu thuật viên và các thành viên liên quan;

6. Thông báo kế hoạch phẫu thuật tới bộ phận gây mê hồi sức và các khoa có liên quan để chuẩn bị tổ chức cuộc phẫu thuật. Thực hiện đúng quy trình phẫu thuật;

7. Theo dõi và điều trị người bệnh trước và sau khi phẫu thuật để xử lý kịp thời;

8. Hướng dẫn người bệnh luyện tập phục hồi sau khi vết phẫu thuật đã ổn định;

9. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, bệnh án nội trú theo quy định;

10. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - PHẪU THUẬT AN TOÀN