Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

1. Lập kế hoạch họat động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị, nội quy bảo hộ lao động. Thực hiện việc quản lý và sử dụng hóa chất theo đúng quy chế sử dụng thuốc. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong khoa. Thực hiện công tác chiếu chụp, nội soi, siêu âm, … đúng theo chỉ định. Thực hiện An toàn lao động;

2. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, miễn dịch… việc quản lý trang thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế;

3. Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú, tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định, ghi sổ lưu theo quy định. Phải trả ngay kết quả đối với người bệnh cấp cứu và trả kết quả trong đêm trực trước 6h sáng hôm sau;

4. Thực hiện các kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị: X-quang, siêu âm, nội soi, CT-scan… theo yêu cầu của bác sĩ lâm sàng;

5. Phải thực hiện chiếu, chụp và trả kết quả ngay đối với người bệnh cấp cứu. Các trường hợp khác kết quả được trả trong thời gian sớm nhất;

6. Thực hiện việc thường trực theo quy chế thường trực;

7. Thực hiện báo cáo theo đúng quy định;

8. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

"CÙNG NHAU PHÁT HIỆN ĐIỀU CHƯA PHÙ HỢP, ĐỂ CÙNG NHAU KHẮC PHỤC - PHÒNG NGỪA HỮU HIỆU"

"CHẤT LƯỢNG BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH TÔI"