Khoa Liên chuyên khoa

 Chức năng, nhiệm vụ của khoa Liên chuyên khoa (RHM-Mắt-TMH)

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác Liên chuyên khoa Tai Mũi Họng-Mắt-Răng Hàm Mặt, quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức;

2. Tổ chức và chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt công tác thăm khám các bệnh về Liên chuyên khoa Tai Mũi Họng-Mắt-Răng Hàm Mặt. Chăm sóc sau mổ tại khoa;

3. Tổ chức tốt phẫu thuật các bệnh về Liên chuyên khoa Tai Mũi Họng-Mắt-Răng Hàm Mặt được Sở Y tế phê duyệt theo đúng quy chế công tác khoa Liên chuyên khoa;

4. Tham gia tuyên truyền các bệnh về Liên chuyên khoa Tai Mũi Họng-Mắt-Răng Hàm Mặt tại khoa và tại cộng đồng;

5. Tổ chức khám và điều trị bệnh lý Liên chuyên khoa Tai Mũi Họng-Mắt-Răng Hàm Mặt theo phân cấp và triển khai phẫu thuật các bệnh lý theo danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt;

6. Thực hiện báo cáo đúng quy định;

7. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới;

8. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

TẤT CẢ VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN