tin tức Xã Hội

Thoại Sơn xây dựng nền hành chính hiện đại, văn minh
[ Cập nhật vào ngày (09/12/2021) ]

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính (CCHC) là hiện đại hóa nền HC, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước


Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nền HC hiện đại, UBND huyện Thoại Sơn không ngừng chỉ đạo, điều hành CCHC quyết liệt, sâu rộng. Ngày 20-4-2018, UBND huyện Thoại Sơn đã ban hành Công văn số 331/UBND-NC về tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính và thực hiện thủ tục (TT) HC trên địa bàn huyện. Cùng với đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên chỉ đạo, điều hành và đôn đốc việc thực hiện CCHC; đồng thời nhắc nhở bộ phận “một cửa” của đơn vị, địa phương giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, giảm tối thiểu thời gian nếu có thể. Lãnh đạo các cấp thường xuyên giám sát, quan tâm kiểm tra thực hiện giải quyết TTHC nhằm tránh tình trạng quan liêu, tham nhũng, uốn nắn kịp thời những hành vi thiếu tôn trọng, gây phiền hà cho dân.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Thoại Sơn Huỳnh Công Trường cho biết: “Những năm qua, Thoại Sơn luôn nằm trong “top” đầu của tỉnh về CCHC. Đó là nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của lãnh đạo huyện trong việc triển khai các văn bản có liên quan CCHC. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến hay trong CCHC ở cơ sở như: thực hiện thư chúc mừng với các trường hợp làm giấy kết hôn, khai sinh, gửi thư chia buồn khi có người làm giấy khai tử (thị trấn Phú Hòa); ban hành quy chế giám sát bộ phận “một cửa” kèm theo giấy khảo sát mức độ hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC (xã Vĩnh Trạch); báo quá trình giải quyết TTHC qua tin nhắn riêng cho người dân (xã Vĩnh Phú); thành lập tổ hỗ trợ giải quyết TTHC giúp dân (xã An Bình)... Bên cạnh đó, để góp phần tạo sự thân thiện giữa cán bộ bộ phận “một cửa” với Nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tháo dỡ tất cả kính ở bộ phận “một cửa”. Sau thời gian thực hiện theo tinh thần trên, chúng tôi nhận được sự hài lòng của rất nhiều người dân khi đến làm TTHC”.
admin
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO