tin tức Xã Hội

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thoại Sơn
[ Cập nhật vào ngày (22/09/2018) ]

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thoại Sơn vừa Họp thông qua kết quả chuẩn bị thực lực trong công tác tuyển quân năm 2019


Thời gian qua công tác chuẩn bị chuẩn bị thực lực tuyển chọn và gọi công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019 luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nắm nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ theo quy trình hướng dẫn của Bộ Tư lệnh QK9. Vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả nổi bật.

          Cụ thể đã xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần thứ nhất cấp xã 6.549 công dân, đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tạm hoãn 3.825 công dân. Xét duyệt cấp huyện có 6.278 công dân, đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe là 2.924 công dân. Kết quả sau khi phúc tra rà soát công dân có văn hóa thấp, tổng cộng có 177 công dân đủ điều kiện về văn hóa. Đến thời điểm hiện tại huyện có 3.100 công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã, thị trấn đã đánh giá các mặt làm được và các mặt hạn chế trong quá trình xét duyệt.

          Phát biểu lết luận cuộc họp, ông Phạm Minh Tâm – Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thoại Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên HĐNVQS huyện và HĐNVQS các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt chỉ tiêu, đảm bảo số lượng và chất lượng; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; các thành viên HĐNVQS huyện được phân công hỗ trợ các xã, thị trấn, tham mưu kịp thời cho HĐNVQS huyện về những khó khăn để kịp thời tháo gỡ, kiểm tra đôn đốc địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân. Các địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công an, quân sự với các điểm trường để nắm nguồn quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; Trung tâm y tế huyện xây dựng kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự…
admin
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO