tin tức Xã Hội

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (22/09/2018) ]

Ngày 21/06/2018 Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2018. Ông Phạm Minh Tâm – chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị


Năm 2018, Ban chỉ đạo diễn tập huyện triển khai, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã cho xã Định Mỹ, Vĩnh Trạch, Vĩnh Khánh, Phú Thuận, TT. Phú Hòa. Các xã đã quán triệt, triển khai mọi công tác chuẩn bị về thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập, chuẩn bị các văn kiện, địa điểm, lực lượng diễn tập, công tác bảo đảm vật chất, trang thiết bị và thực hành diễn tập đúng theo kế hoạch và nhiêm vụ đề ra. Nhìn chung công tác tổ chức diễn tập cơ bản đã thực hiện đầy đủ việc vận hành cơ chế. Tuy vẫn còn một số mặt hạn chế như: 1 số thành viên chưa nắm chắc nhiệm vụ, thiếu tập trung theo dõi, tổ chức 1 số 1 cuộc họp còn lúng túng, chưa sát thực tế trong chiến đấu, xử lý tình huống chưa sát với thực tế chiến đấu….Theo đó, Phương hướng, nhiệm vụ công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019, xã diễn ra 3 xã, 1 thị trấn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị ông Phạm Minh Tâm – chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: rút kinh nghiệm diễn tập trong năm 2018, trong năm 2019 cần Phải phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng thành viên trong ban chỉ đạo diễn tập, hướng dẫn chi tiết các xã thị trấn thực hiện diễn tập, Ban CH Quân sự huyện là cơ quan thường trực sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập cấp xã năm 2019 đảm bảo đúng theo ý định cấp trên và sát với tình hình thực tế của địa phương.
admin
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO