Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Về việc danh sách kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (02/12/2021) ]


THÔNG BÁO

Về việc danh sách kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021

 

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-TTYT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc công nhận kết quả dự tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021;

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo danh sách kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021 gồm 03 (ba) người có tên trong danh sách kèm theo.

* Lưu ý:

- Đề nghị các cá nhân trúng tuyển có mặt tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện vào lúc 14 giờ 00 ngày 03 tháng 12 năm 2021; để phổ biến nội quy cơ quan, công việc, ký kết hợp đồng lao động. Nếu trường hợp, cá nhân vì lý do chính đáng không thể có mặt vào thời điểm nêu trên, thì cá nhân phải liên hệ với Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện (Bs Ngân - Trưởng phòng - SĐT 0918.999.758).

- Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày phát hành thông báo, cá nhân trúng tuyển không đến liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện để ký kết hợp đồng lao động thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo đến các cá nhân được biết./.

                                                                          GIÁM ĐỐC

 

                                                                         Cao Minh Lễ
Tập tin đính kèm

Phòng TCKT - TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO