Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (26/11/2021) ]


THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)

kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 1831/KH-TTYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 1962/TB-TTYT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn với nội dung như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn, sát hạch xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021

- Tổng số: 04 thí sinh (Tải về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn lần 2).

- Danh sách thí sinh được niêm yết công khai tại: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://www.trungtamytehuyenthoaison.vn của Trung tâm.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, sát hạch

- Thời gian phỏng vấn, sát hạch: ngày 30/11/2021.

+ Sáng  từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút đối với vị trí Xét nghiệm;

+ Sáng  từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút đối với vị trí Quản lý sức khỏe cộng đồng;

- Địa điểm: Hội trường khu hành chính Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Lưu ý: các thí sinh tập trung vào lúc 8 giờ 30 phút để làm các thủ tục dự tuyển theo quy định.

3. Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để Ban Tổ chức làm thủ tục kiểm tra trước khi tham dự phỏng vấn.

4. Đính kèm Quyết định định số 614/QĐ-TTYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc ban hành Nội quy kỳ xét tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.  

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo đến toàn thể thí sinh biết và tham dự kỳ xét tuyển hợp đồng lao động theo quy định./.

                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                            (Đã ký)

                                                                                Cao Minh Lễ
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO