Tin tức trung tâm y tế

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn tổ chức ký kết thi đua và tập huấn kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho cán bộ, viên chức y tế năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (19/05/2022) ]

Ngày 18/05/2022, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn tổ chức ký kết thi đua và tập huấn kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho cán bộ, viên chức y tế năm 2022.


Ngày 18/05/2022, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn tổ chức ký kết thi đua và tập huấn kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho cán bộ, viên chức y tế năm 2022.

Chương trình tập huấn gồm một số nội dung như: Kỹ năng giao tiếp; 10 kỹ năng giao tiếp của Điều dưỡng 4.0; Giao tiếp giữa thầy thuốc và bệnh nhân; Những điều dễ mắc phải trong giao tiếp.

Lớp tập huấn đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế và xây dựng đơn vị phát triển.

 
Hoàng Thị Thúy Kiều Em – Tổ TTGDSK - TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO