Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (23/05/2022) ]


Thực hiện Kế hoạch số 712/KH-TTYT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2  năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 713/TB-TTYT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2  năm 2022;

Căn cứ tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2  năm 2022;

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2 năm 2022 cụ thể như sau: (có file đính kèm)

 
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO