Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 2 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (07/06/2022) ]


THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)

kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 2 năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 712/KH-TTYT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2  năm 2022; Thông báo số 713/TB-TTYT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2 năm 2022; Thông báo số 762/TB-TTYT ngày 23 tháng 5 nă m 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc gia hạn thời gian tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2 năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng ban kiểm phiếu đăng ký dự tuyển.

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 2 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Bảo vệ (tuyến huyện): 02 thí sinh.

2. Khám chữa bệnh kết hợp YHCT (tuyến xã): 01 thí sinh.

3. Thực hiện DS-KHHGĐ (tuyến xã): 01 thí sinh

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

Hội đồng xét tuyển trân trọng thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển được biết./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO