Tin tức trung tâm y tế

Về việc báo giá linh kiện sửa chữa Máy giặt công nghiệp 35kg/mẻ
[ Cập nhật vào ngày (21/06/2022) ]


Kính gửi:  Các tổ chức/ cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế.

 

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu mua sắm linh kiện sửa chữa Máy giặt công nghiệp 35kg/mẻ (Model: RC 40, Seri: L202011028, Hãng sx: IMESA S.P.A-Ý

STT

Tên hang hóa

ĐVT

Số lượng

Cấu hình kỹ thuật tham khảo

1

Bộ màn hình điều khiển Máy Giặt Imesa

Cái

01

Tương thích máy giặt Model: RC 40, seri: L202011028, Hãng XS: IMESA S.P.A-Ý

Đề nghị các tổ chức/ cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế có khả năng cung cấp linh kiện trên báo giá, cung cấp các thông tin về hàng hóa theo mẫu tại phụ lục đính kèm và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại (nếu có), phân nhóm của hàng hóa (nếu có), tài liệu chứng minh hoặc xác nhận của hãng sản xuất linh kiện tương thích máy giặt Model: RC 40, seri: L202011028, Hãng XS: IMESA S.P.A - Ý, của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

  • Thời hạn cung cấp thông tin: trước ngày  24/6/2022
  • Địa chỉ nhận thông tin:  Phòng Tài chính kế toán Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

+  Địa chỉ: Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

+  Email: phongtcktttytets@gmail.com

+  Bộ phận thường trực: Ông Lâm Văn Mỹ - Phòng Tài chính kế toán Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, SĐT: 0987545487

Trung tâm Y tế huyện  Thoại Sơn trân trọng thông báo./.
Tập tin đính kèm

Phòng TCKT - TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO