Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động Quý 2 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (24/06/2022) ]


 

THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động

Quý 2 năm 2022

 

 Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập để thí sinh tự tra cứu và ôn tập chuẩn bị phỏng vấn tại vòng 2 của kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 2 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các thí sinh)

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

2. Nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Thực hiện Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (tuyến xã)

- Tài liệu chuẩn Quốc gia về sức khỏe sinh sản;

- Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

2.2. Khám chữa bệnh kết hợp YHCT (tuyến xã)

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23/11/2009;

- Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT ngày 22/07/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành kỹ thuật y học cổ truyền;

- Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/03/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu.

2.3. Thống kê dược (tuyến huyện)

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về việc quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO