Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 2 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (29/06/2022) ]


THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)

kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 2 năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 915/KH-TTYT ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc (bổ sung) tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2 năm 2022; Thông báo số 916/TB-TTYT ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc (bổ sung) tuyển dụng hợp đồng lao động quý 2 năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng ban kiểm phiếu đăng ký dự tuyển.

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển (bổ sung) hợp đồng lao động quý 2 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thống kê Dược (tuyến huyện): 02 thí sinh.

 (Có danh sách chi tiết đính kèm)

 

Hội đồng xét tuyển trân trọng thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển được biết./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO