Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (13/09/2022) ]


THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Y tế năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 2898/TB-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022;

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị, như sau:

I. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48

 (chi tiết xem Phụ lục đính kèm)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

II.  ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức.

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển viên chức được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai chính xác, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển:

- Bản chụp (không cần sao y) văn bằng, bảng điểm học tập, chứng chỉ;

- Bản chụp đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Hai phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận là thí sinh, số điện thoại (để Hội đồng gửi các thông báo có liên quan đến người dự tuyển theo quy định).

Không tiếp nhận nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức thực hiện theo 02 vòng.

1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự tiếp vòng 2.

2. Vòng 2

a) Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

d) Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 09/9/2022 đến hết ngày 09/10/2022, trong giờ hành chính.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thí sinh đăng ký vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn nộp Phiếu đăng ký xét tuyển tại phòng Tổ chức - Hành chính của Trung tâm, địa chỉ cụ thể như sau: ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, số điện thoại  02963.879387.

V. PHÍ XÉT TUYỂN

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh, cụ thể:

+ Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.

+ Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

(Mức phí xét tuyển cụ thể: Thí sinh sẽ nộp sau khi Sở Y tế thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2).

Ghi chú: Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn (http://trungtamytehuyenthoaison.vn//) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

Chi tiết liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, điện thoại số 02963.879387 để được hướng dẫn./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO