Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động Quý 3 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (24/09/2022) ]


THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động

Quý 3 năm 2022

 

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập để thí sinh tự tra cứu và ôn tập chuẩn bị phỏng vấn tại vòng 2 của kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 3 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các thí sinh)

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

2. Nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Khám chữa bệnh ngoại trú (tuyến huyện)

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

2.2. Kỹ thuật y (tuyến huyện)

Chương II và Điều 14 Chương III  thuộc Thông tư 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.
Phòng TCHC - TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO