Tin tức trung tâm y tế

GIẤY ỦY QUYỀN Về việc điều hành hoạt động cơ quan
[ Cập nhật vào ngày (31/10/2022) ]


GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc điều hành hoạt động cơ quan

 

Căn cứ Công văn số 1010.5/2022/WI-CV ngày 10/10/2022 của Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock về việc mời tham dự Hội thảo tổng kết nghiên cứu VCAPS tại Hà Nội.

Ông Cao Minh Lễ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn  ủy quyền cho ông Trần Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn được điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn (trừ vấn đề Công tác nhân sự và Kinh phí ngân sách hoạt động) trong thời gian ông Cao Minh Lễ tham dự Hội thảo tổng kết nghiên cứu VCAPS tại Hà Nội theo Công văn số 1010.5/2022/WI-CV ngày 10/10/2022.

Thời gian ủy quyền kể từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 03/11/2022./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO