Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Về việc giá khởi điểm bán phế liệu
[ Cập nhật vào ngày (16/11/2022) ]


Kính gửi:  Các tổ chức/ cá nhân kinh doanh mua bán phế liệu.

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu bán phế liệu theo giá khởi điểm như sau:

STT

Tên hang hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

kg

01

6.000

2

Giấy

kg

01

1.500

3

Sắt

kg

01

6.000

Đề nghị các tổ chức/cá nhân kinh doanh mua bán phế liệu có khả năng (giấy phép kinh doanh) mua phế liệu của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn liên hệ và cung cấp giá theo địa chỉ: Phòng Tổ Chức Hành Chính - Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

Thời hạn cung cấp giá trước ngày  10/11/2022

Địa chỉ nhận thông tin:  Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

+ Email: phongtchcttytets@gmail.com

+ Bộ phận thường trực: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, SĐT: 02963879387

Trung tâm Y tế huyện  Thoại Sơn trân trọng thông báo./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO