Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động Quý 4 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (28/11/2022) ]


THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động

Quý 4 năm 2022

 

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập để thí sinh tự tra cứu và ôn tập chuẩn bị phỏng vấn tại vòng 2 của kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các thí sinh)

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

2. Nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Khám chữa bệnh nội trú (tuyến huyện)

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT, ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

2.2. Quản lý sức khỏe cộng đồng (tuyến xã)

Chương II và Điều 8,9,10,11 của Chương III thuộc Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

 
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO