Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2022  
[ Cập nhật vào ngày (02/12/2022) ]


THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)

kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 1610/KH-TTYT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2022; Thông báo số 1611/TB-TTYT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng ban kiểm phiếu đăng ký dự tuyển.

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Hộ lý (tuyến huyện): 02 thí sinh.

2. Khám chữa bệnh nội trú (tuyến huyện): 01 thí sinh.

3. Quản lý sức khỏe cộng đồng (tuyến xã): 02 thí sinh.

 (Có danh sách chi tiết đính kèm)

Hội đồng xét tuyển trân trọng thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển được biết./.
Phòng TCHC - TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO