Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (02/12/2022) ]


THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)

kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 1610/KH-TTYT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2022; Thông báo số 1611/TB-TTYT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 1794/TB-TTYT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2022;

 

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn với nội dung như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn, sát hạch xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2022

- Tổng số: 05 thí sinh (Tải về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn lần 2).

- Danh sách thí sinh được niêm yết công khai tại: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://www.trungtamytehuyenthoaison.vn của Trung tâm.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, sát hạch

- Thời gian phỏng vấn, sát hạch: Sáng 09 giờ 00 ngày 02/12/2022 (thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường khu hành chính Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Lưu ý: các thí sinh tập trung vào lúc 08 giờ 30 phút để làm các thủ tục dự tuyển theo quy định.

3. Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để Ban Tổ chức làm thủ tục kiểm tra trước khi tham dự phỏng vấn.

4. Đính kèm Quyết định định số 614/QĐ-TTYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc ban hành Nội quy kỳ xét tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.  

 

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo đến toàn thể thí sinh biết và tham dự kỳ xét tuyển hợp đồng lao động theo quy định./.
Phòng TCHC - TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO