Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM TRỰC TIẾP
[ Cập nhật vào ngày (16/12/2022) ]


THÔNG BÁO

 MỜI THẦU MUA SẮM TRỰC TIẾP 

Kính mời: Các Công ty tham dự

Gói thầu: Mua sắm trực tiếp vật tư y tế, hóa chất cho Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn bổ sung năm 2022

                  

- Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

- Tên gói thầu: Mua sắm trực tiếp vật tư y tế, hóa chất cho Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn bổ sung năm 2022.

- Nguồn vốn:  Ngân sách, viện phí, bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức đấu thầu: Mua sắm trực tiếp.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn mời tất cả các nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu cung cấp vật tư y tế - hoá chất nói trên đến tìm hiểu thông tin tại:

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

- Địa chỉ: ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02966.259.067

- Phí hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

- Thời gian phát hành HSYC từ 09 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2022 đến trước 9 giờ ngày 04 tháng 01 năm 2023 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ nhận HSĐX: Khoa Dược – TTB – VTYT Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. Địa chỉ: ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Thời gian nhận HSĐX trước 09 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2023 (trong giờ làm việc hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

- HSĐX sẽ được mở vào lúc 9 giờ 20 ngày 04 tháng 01 năm 2023 tại Hội trường khu hành chính Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

- Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn mời các nhà thầu nộp HSĐX và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.
Khoa Dược-TTB-VTYT-TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO