Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 1 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (25/01/2022) ]


THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)

kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 1 năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 2168/KH-TTYT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022; Thông báo số 2169/TB-TTYT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022; Thông báo số 04/TB-TTYT ngày 04 tháng 01 nă m 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc gia hạn thời gian tuyển dụng hợp đồng lao động và điều chỉnh phụ lục vị trí việc làm cần tuyển dụng quý 1 năm 2022;

Căn cứ kết quả xét điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, thông báo: Ông, bà không đủ điều kiện để tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022 thông báo cho ông, bà được biết./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO