Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (13/11/2021) ]


THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động

quý 4 năm 2021

 

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập để thí sinh tự tra cứu và ôn tập chuẩn bị phỏng vấn tại vòng 2 của kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các thí sinh)

Chương II - Nội dung quy tắc ứng xử thuộc Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

2. Nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Kỹ thuật viên xét nghiệm (tuyến huyện)

Chương II và Điều 14 Chương III  thuộc Thông tư 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

2.2. Điều dưỡng chăm sóc (tuyến huyện)

Chương II thuộc Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

2.3. Khám bệnh, chữa bệnh kết hợp y học cổ truyền (tuyến xã)

Chương II, III, IV thuộc Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyển, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

2.4. Quản lý sức khỏe cộng đồng (tuyến xã)

Chương II và Điều 8,9,10,11 của Chương III thuộc Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

                                                    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                CHỦ TỊCH

                                                (Đã ký)

                                                 Cao Minh Lễ

 
Phòng TCHC - TTYT Thoại Sơn

  In bài viếtThông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO