Thông tin thuốc

Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc năm 2023 tại Trung Tâm y tế huyện Thoại Sơn. Trung Tâm y tế huyện Thoại Sơn xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc không trúng thầu gói thầu thuốc tập trung của tỉnh, hình thức thực hiện chào hàng cạnh tranh qua mạng. Các nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng theo danh mục hàng hóa sau đây vui lòng gửi Quyết định trúng thầu rộng rãi và hợp đồng gần nhất về Trung tâm tối đa 10 ngày cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo đến các nhà thầu tham dự Gói thầu "Mua sắm trực tiếp vật tư y tế, hóa chất cho Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn năm 2023"

Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO