Tin tức trung tâm y tế

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa thiết bị y tế (giá sửa chữa monitor)


Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, mua sắm Fluor súc miệng. Nay thông báo đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gởi báo giá cung cấp hàng hóa với thông tin như sau:

Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực đáp ứng theo danh mục hàng hoá "sữa chữa tủ trử máu Dometic vui lòng gửi báo giá về TTYT huyện.

hình ảnh minh hoạTrung tâm Y tế huyện Thoại Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, mua sắm Test Methamphetamin (Test nhanh). Nay thông báo đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gởi báo giá cung cấp hàng hóa với thông tin như sau:

Thông báo về việc báo giá mua sắm Cuvette cho máy sinh hoá AU - 480

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa thiết bị y tế


Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách TTYT Thoại Sơn

Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách Quí II/2023 TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO