Tin tức trung tâm y tế

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn công khai dự toán Quý 4 năm 2023

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thực hiện Công khai dự toán bổ sung năm 2023

Thực phẩm an toàn là những thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không chứa những tạp chất; chất cấm trong chăn nuôi động vật hay tồn dư của hóa chất bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, hóa chất kích thích tăng trưởng, chất bảo quản,... vượt quá ngưỡng cho phép theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ chuyên môn năm 2024 của trung tâm. Nay thông báo đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gởi báo giá cung cấp hàng hóa với thông tin như sau:

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn công khai dự toán Thu- chi năm 2024

Công khai dự toán bổ sung năm 2023

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn mời nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu cung cấp thuốc nói trên đến tìm hiểu thông tin tại:

Vừa qua, vào ngày 14/12/2023 được sự thống nhất Ban giám đốc Trung tâm Y tế về việc tổ chức Tổng kết các Hội thi tại Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn năm 2023, trong đó gồm các Hội thi như sau:

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn mời tất cả các nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu cung cấp thuốc nói trên đến tìm hiểu thông tin tại:

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn đang có nhu cầu mua sắm trực tiếp vật tư y tế, hóa chất phục vụ chuyên môn năm 2024 của trung tâm. Nay thông báo đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gởi báo giá cung cấp hàng hóa với thông tin như sau:
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO