Tin tức trung tâm y tế

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mặt hàng hóa chất diệt muỗi làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn xin thông báo đến các cơ sở có nhu cầu báo giá Tuor du lịch năm 2024. Xem tập tin dính kèm.

Về việc báo giá sửa chữa Bảo trì máy lạnh năm 2024.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang Thông báo đấu giá tài sản như sau:

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn công khai dự toán Quý 4 năm 2023

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thực hiện Công khai dự toán bổ sung năm 2023

Thực phẩm an toàn là những thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không chứa những tạp chất; chất cấm trong chăn nuôi động vật hay tồn dư của hóa chất bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, hóa chất kích thích tăng trưởng, chất bảo quản,... vượt quá ngưỡng cho phép theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ chuyên môn năm 2024 của trung tâm. Nay thông báo đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gởi báo giá cung cấp hàng hóa với thông tin như sau:

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn công khai dự toán Thu- chi năm 2024

Công khai dự toán bổ sung năm 2023
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO