NEWS Tin tiêu điểm list

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung năm 2024 về thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa Máy giặt công nghiệp 35 kg/mẻ.
Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa màn hình của máy gây mê kèm giúp thở.
Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế.

Thông báo


Tìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO