Bảng giá tiêm ngừa

TTTên nội dung thu tiềnĐVTGiá lần 1
1 Rotavin-M1Lần 370.000
2 Prevenar 13Lần 1.108.000
3 Influvac tetraLần 282.000
4 ImojevLần 595.000
5 HexaximLần 895.000
6 Heberbiovac HB 01 mlLần 98.000
7 GCFlu Quadrivalent Pre-filled Syringe injLần 275.000
8 GardasilLần 1.545.000
9 "Abhayrab 0,5ml "Lần 195.000
10 "Abhayrab 0,2ml "Lần 122.000
11 "Abhayrab 0,1ml "Lần 71.000
1 - 11 trong tổng số 11Số dòng hiển thị: <<<1>>>

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO