Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 1 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (25/01/2022) ]


THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)

kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 1 năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 2168/KH-TTYT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022; Thông báo số 2169/TB-TTYT ngày 23 tháng 12 nă m 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022; Thông báo số 04/TB-TTYT ngày 04 tháng 01 nă m 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc gia hạn thời gian tuyển dụng hợp đồng lao động và điều chỉnh phụ lục vị trí việc làm cần tuyển dụng quý 1 năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng ban kiểm phiếu đăng ký dự tuyển.

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 1 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Hộ lý chăm sóc (tuyến huyện): 02 thí sinh.

2. Khám chữa bệnh (tuyến xã): 02 thí sinh.

3. Kế toán quản lý thu chi (tuyến huyện): 03 thí sinh.

4. Điều dưỡng chăm sóc (tuyến huyện): 03 thí sinh.

5. Y công (tuyến huyện): 01 thí sinh.

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

Hội đồng xét tuyển trân trọng thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển được biết./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn

  In bài viếtThông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO