Quản lý chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
[ Cập nhật vào ngày (16/12/2020) ]

Với phương châm “Phòng bệnh chủ động - Điều trị an toàn, hiệu quả - Mang lại hài lòng cho mọi người”


1./ Phòng bệnh chủ động:

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi dịch bệnh chưa xảy ra.

2./ Điều trị an toàn, hiệu quả:

- Điều trị an toàn là: ngăn ngừa không để xảy ra các tác hại đối với người bệnh trong quá trình khám và điều trị bệnh.

- Điều trị bệnh hiệu quả là điều trị mau lành bệnh nhất với chi phí thấp nhất.

3./ Mang lại hài lòng cho mọi người:

Đây là kết quả của sự phòng bệnh chủ động, điều trị an toàn - hiệu quả, vì chất lượng của công tác phòng bệnh, công tác khám, điều trị và chăm sóc người bệnh ngày càng được nâng lên. Điều này sẽ mang lại hài lòng cho người bệnh và nhân viên trung tâm cũng an tâm công tác và hài lòng hơn với công việc của mình.
TTYT THOẠI SƠN

  In bài viếtThông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO