Thông tin thuốc

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THUỐC
[ Cập nhật vào ngày (20/10/2023) ]

Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc năm 2023 tại Trung Tâm y tế huyện Thoại Sơn. Trung Tâm y tế huyện Thoại Sơn xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc không trúng thầu gói thầu thuốc tập trung của tỉnh, hình thức thực hiện chào hàng cạnh tranh qua mạng. Các nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng theo danh mục hàng hóa sau đây vui lòng gửi Quyết định trúng thầu rộng rãi và hợp đồng gần nhất về Trung tâm tối đa 10 ngày cụ thể như sau:


SỞ Y TẾ AN GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN

 

 

Số: 1524 /TM -TTYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thoại Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

 

Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc năm 2023 tại Trung Tâm y tế huyện Thoại Sơn.

Trung Tâm y tế huyện Thoại Sơn xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc không trúng thầu gói thầu thuốc tập trung của tỉnh, hình thức thực hiện chào hàng cạnh tranh qua mạng. Các nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng theo danh mục hàng hóa sau đây vui lòng gửi Quyết định trúng thầu rộng rãi và hợp đồng gần nhất về Trung tâm tối đa 10 ngày cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

2. Cách thức nhận báo giá: Nhà cung cấp quan tâm đề nghị gởi bảng chào giá đến Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn; ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. SĐT: 0296. 6259. 067 hoặc Email: khoaduocttytets@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày mời chào giá. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT

Tên hoạt chất

Tên thuốc

Hàm lượng

ĐVT

Đường dùng

Dạng bào chế

Nhóm

Số lượng mua

1

Bupivacain hydroclorid

Marcain Spinal Heavy Inj 0.5 % 4ml x 5's

0,5 % 20mg/4ml, heavy

ống

Tiêm

Dung dịch tiêm

Nhóm 1

500

2

Progesterol

 

200mg

viên

Uống

Viên

Nhóm 1, nhóm 2

300

3

Fentanyl

 

0,1mg - 2ml

Ống

Tiêm

Dung dịch tiêm

Nhóm 1

1.000

TT

Tên hoạt chất

Tên thuốc

Hàm lượng

ĐVT

Đường dùng

Dạng bào chế

Nhóm

Số lượng mua

4

Pethidin

 

100mg/2ml

ống

Tiêm

Dung dịch tiêm

Nhóm 1

500

5

Lidocain + epinephrin (adrenalin)

Lignospan Standard hoặc Medicain

36mg + 0,018mg - ống 1,8ml

Ống

Tiêm

Dung dịch tiêm dùng tromg nha khoa

Nhóm 1, nhóm 5

9.000

6

Clotrimazol

 

0,5mg/1ml, 100ml

Chai

Dùng ngoài

dung dịch dùng ngoài

Nhóm 4

1.000

7

Terbutalin

 

0,5mg/1ml

Ống

Tiêm

Dung dịch tiêm

Nhóm 1, nhóm 4

1.000

Tổng cộng : 07 khoản

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu khác:

- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn; ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Giá đã bao gồm: Chi phí hàng hóa, chi phí nhập khẩu, thuế GTGT, thuế các loại (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các loại thuế theo quy định hiện hành và chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị gởi bảng chào giá đến Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn; ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. SĐT: 0296. 6259. 067 hoặc Email: khoaduocttytets@gmail.com.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận

Q.GIÁM ĐỐC

- Như trên

- Lưu: KD, VT.

 

(đã ký)

 

 

BS Trần Ngọc Điệp

 

BẢNG CHÀO GIÁ

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá thuốc như sau:

1. Báo giá

Đơn vị tính: đồng

 

TT

Tên hoạt chất

Tên thuốc

Hàm lượng

ĐVT

GĐKLH hoặc GPNK

Đường dùng

Dạng bào chế

Tên cơ sở sản xuất

Nước sản xuất

Quy cách đóng gói

Nhóm

Giá kê khai/ KKL

Đơn giá  có VAT

Số lượng

Thành tiền

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

                                                                                                           

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

 

 
Tập tin đính kèm

Khoa Dược - TTB - Trung tâm Y tế Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO