Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 1 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (24/01/2022) ]


THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ xét tuyển hợp đồng lao động

quý 1 năm 2022

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập để thí sinh tự tra cứu và ôn tập chuẩn bị phỏng vấn tại vòng 2 của kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 1 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các thí sinh)

Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

2. Nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Kế toán quản lý thu chi (tuyến huyện)

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về Luật kế toán.

- Nghị định 60/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2.2. Điều dưỡng chăm sóc (Tuyến huyện)

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT, ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định 2088/QĐ-BYT, ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức”;

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về viêc quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.

2.3. Khám chữa bệnh (Tuyến xã)

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23/11/2009;

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12, ngày 21/11/2007;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT, ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định 2088/QĐ-BYT, ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức”;

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ;

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO