Tin tức trung tâm y tế

Về việc báo giá bảo trì, sửa chữa Máy lạnh năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (14/03/2023) ]


Kính gửi:  Các tổ chức/ cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực

 bảo trì, sửa chữa máy lạnh

 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu bảo trì, sửa chữa máy lạnh như sau:

STT

TÊN HÀNG

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

1

Vệ sinh 1HP-15HP

Bộ

01/ 1 lần

 

2

Vệ sinh 2 HP

Bộ

01/ 1 lần

 

3

Sạc ga bổ sung 1HP,15HP, 2HP

Bộ

01/ 1 lần

 

4

Sạc ga nguyên bộ 1HP,15HP, 2HP

Bộ

01/ 1 lần

 

5

Capa

Cái

01

 

6

Blok 1HP

Cái

01

 

7

Blok 1,5HP

Cái

01

 

8

Blok 2HP

Cái

01

 

 

Đề nghị các tổ chức/ cá nhân kinh doanh doanh trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa máy lạnh trên hãy báo giá về địa chỉ:

- Họ tên người nhận hồ sơ: Trần Văn Chỏi,   SĐT: 0918.811162

- Phòng TC-HC,  Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

- Địa chỉ: Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Email phòng TC-HC: phongtchcttytets@gmail.com

- Hồ sơ xin gửi về trước ngày 23/03/2023 (10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo)

Hồ sơ cơ bản của nhà cung cấp: Khi có kết quả chào giá thấp nhất

1. Giấy phép hoạt động kinh doanh (sao Y);

2. 01 bộ báo cáo tài chính năm gần nhất;

3. It nhất 01 bộ hợp đồng + Biên bản thanh lý với đơn vị khác trong thời gian gần đây nhất;

4. Bảng chào giá của công ty có dấu.

Trung tâm Y tế huyện  Thoại Sơn trân trọng thông báo./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO