Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO V/v báo giá vắc xin dịch vụ năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (04/04/2023) ]


 

                             THÔNG BÁO

V/v báo giá vắc xin dịch vụ năm 2023

Căn cứ nhu cầu sử dụng vắc xin dịch vụ năm 2023 tại Trung Tâm y tế huyện Thoại Sơn.

Trung Tâm y tế huyện Thoại Sơn xây dựng kế hoạch Mua sắm trực tiếp gói thầu vắc xin dịch vụ năm 2023. Nay Trung Tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực đáp ứng theo danh mục hàng hóa sau đây vui lòng gửi Quyết định trúng thầu rộng rãi và hợp đồng gần nhất về Trung tâm cụ thể như sau:

1.Phạm vi cung cấp

Stt

Tên hàng hóa

Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm lượng

Đường dùng

Số lượng cần

1

Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze- Dried)

Vắc xin phối hợp ngừa 3 bệnh: Sởi - quai bị - Rubella.

0,5ml /liều

Tiêm dưới da sâu

30

 

2

INFLUVAC TETRA

Vắc xin phòng Cúm mùa (4 chủng) (dành cho người lớn và trẻ em trên 3 tuôi)

15mcgHA/chủng/0,5/liều

Tiêm bắp hoặc tiêm sâu dưới da

400

3

VA MENGOC BC

Vắc xin phòng Não mô cầu (nhóm B; nhóm C)

0,5ml/liều

Tiêm bắp sâu

10

4

 Vắc xin Varicella sống giảm động lực - Varicella Vaccine - GCC Inj

Vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu

≥1.400PFU

Tiêm dưới da

50

5

Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT)

Vắc xin phòng uốn ván

 ≥40IU/0,5ml

Tiêm bắp sâu

1.500

6

Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT)

Globulin kháng độc tố uốn ván

1.500đvqt

Tiêm bắp

300

7

HEBERBIOVAC HB

Protein kháng nguyên bề mặt HBsAg (độ tinh khiết ≥95%) 20mcg

20mcg/1ml

Tiêm

200

8

ABHAYRAB

Vắc xin phòng dại

≥2,5UI/
0,5ml

Tiêm

2.000

Stt

Tên hàng hóa

Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm lượng

Đường dùng

Số lượng cần

9

GCFlu Quadrivalent Pre-filled Syringe inj

Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt virus cúm A H1N1
Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt virus cúm A H3N2
 Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt virus cúm B
Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt virus cúm B

(Type A H1N1 - 15mcg; Type A H3N2
-15mcg; type B -15 mcg; Type B-15mcg)/0,5ml

Tiêm bắp

100

10

Imojev

Mỗi liều 0,5ml vắc xin hoàn nguyên chứa: Virus Viêm não Nhật Bản chủng SA 14-14-2 tái tổ hợp, sống, giảm động lu75c,0-5,8 log PFU

0,5ml

Tiêm dưới da cho người từ 9 tháng tuổi trở lên

50

11

Gardasil Inj 0.5ml 1's

Vắc xin tái tổ hợp tứ giá phòng vi rút HPV ở người týp 6, 11,16,18. Mỗi liều 0,5ml chứa 20mcg protein L1 HPV6 ; 40mcg protein L1 HPV11; 40mcg l1 HPV 16; 20mcg protein L1 HPV18

0,5ml

Tiêm bắp

150

12

Prevenar 13

Huyết thanh tuýp 1

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 3

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 4

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 5

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6A

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6B

polysaccharid phế cầu khuẩn

4,4mcg; Huyết thanh tuýp 7F

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 9V

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 14

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 18C

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19A

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19F

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 23F

polysaccharid phế cầu khuẩn

2,2mcg ; Cộng với Protein vận

chuyển CRM197 32mcg

-Huyết thanh  týp 6B: 4,4µg

- Cộng hợp với protein mang CRM197 và hấp phụ trên nhôm phosphat ( 0,125mg nhôm)

Mỗi bơm tiêm chứa

một liều đơn 0.5ml

có chứa: Huyết thanh

tuýp 1 polysaccharid

phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh

tuýp 3 polysaccharid

phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh

tuýp 4 polysaccharid

phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh

tuýp 5 polysaccharid

phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh

tuýp 6A

polysaccharid phế

cầu khuẩn 2,2mcg;

Huyết thanh tuýp 6B

polysaccharid phế

cầu khuẩn 4,4mcg;

Huyết thanh tuýp 7F

polysaccharid phế

cầu khuẩn 2,2mcg;

Huyết thanh tuýp 9V

polysaccharid phế

cầu khuẩn 2,2mcg;

Huyết thanh tuýp 14

polysaccharid phế

cầu khuẩn 2,2mcg;

Huyết thanh tuýp

18C polysaccharid

phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh

tuýp 19A

polysaccharid phế

cầu khuẩn 2,2mcg;

Huyết thanh tuýp

19F polysaccharid

phế cầu khuẩn

2,2mcg; Huyết thanh

tuýp 23F

polysaccharid phế

cầu khuẩn 2,2mcg ;

Cộng với Protein vận

chuyển CRM197

32mcg

Tiêm bắp

30

  1. yêu cầu khác

Stt

Nội dung yêu cầu

Tài liệu yêu cầu

 

01

 

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm, Kê khai, kê khai lại giá vắc xin

 

Giấy chứng nhận được Cục Quản lý dược cấp

 

02

 

Quyết định trúng thầu rộng rãi kèm hợp đồng với đơn vị trúng thầu

 

 3 Quyết định trúng thầu gần nhất (nếu có) và hợp đồng với đơn vị trúng thầu.

Thời gian nhận Quyết định trúng thầu kể từ ngày thông báo đến hết ngày 13/04/2023.

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tài Chính - Kế Toán, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang (Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang), số điện thoại 0296.6259.057, Email: phongtaichinhketoanttytets@gmail.com

Trân trọng./.

Khoa Dược-TTB-VTYT-TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO