Tin tức trung tâm y tế

Về việc báo giá sửa chữa máy siêu âm Kalamed KUT-301
[ Cập nhật vào ngày (12/05/2023) ]


Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế

 

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn 5888/BYT-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực đáp ứng theo danh mục hàng hóa sau đây vui lòng gửi báo giá về Trung tâm, cụ thể như sau:

  1. Phạm vi cung cấp

STT

Tên hàng hóa

Số lượng

Mô tả hàng hóa

Địa điểm giao nhận hàng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Sửa chữa bo mạch EMP-F08K

01

Sửa chữa máy siêu âm Kalamed KUT-301

Model: KUT-301

HSX: KALAMED GmbH

Xuất xứ: Đức

Nội dung sửa chữa gồm:

- Sửa chữa bo mạch EMP-F08K

- Hiệu chuẩn thông số máy

- Linh kiện tương thích với máy máy siêu âm Kalamed KUT-301

- Hàng mới 100%, đúng nguồn gốc xuất xứ.

- Thời gian bảo hành: từ 03 tháng trở lên.

- Chi phí đã bao gồm phí đi lại, phí vận chuyển máy (trường hợp có nhu cầu đem máy về nhà thầu để sửa chữa).

- Bảng báo giá có giá trị từ 60-90 ngày.

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng

2. Yêu cầu khác

Stt

Nội dung yêu cầu

Tài liệu yêu cầu

01

Tên hàng hóa: Ghi rõ tên,
ký mã hiệu, model, tên nhà
sản xuất, nước sản xuất.

Tài liệu chứng minh sản phẩm (Nếu tài liệu sử dụng ngôn ngữ tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch thuật của cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật).

02

Giấy chứng nhận nguồn gốc (CO), chứng nhận chất lượng (CQ), tờ khai hải quan

Tài liệu chứng minh sản phẩm (Nếu tài liệu sử dụng ngôn ngữ tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch thuật của cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật).

Thời hạn cung cấp thông tin: trước ngày 21/05/2023

Địa chỉ nhận thông tin:  Khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

+  Địa chỉ: Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

+  Email: khoaduocttytets@gmail.com

+  Bộ phận thường trực: Bà Huỳnh Thị Bích Phượng – Khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, SĐT: 0766867449

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn trân trọng thông báo./.
Tập tin đính kèm

Khoa Dược-TTB-VTYT-TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO