Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO MỜI THẦU
[ Cập nhật vào ngày (27/12/2023) ]

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn mời nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu cung cấp thuốc nói trên đến tìm hiểu thông tin tại:


SỞ Y TẾ AN GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN

                               Số:  925/TB-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Thoại sơn, ngày  26   tháng  12  năm 2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

- Tên gói thầu: Thuê phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh.

- Hình thức đấu thầu: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn mời nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu cung cấp thuốc nói trên đến tìm hiểu thông tin tại:

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

- Địa chỉ: ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02966.259.067

- Phí hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) từ 09 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến trước 09 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2023 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX): Phòng kế hoạch nghiệp vụ và Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. Địa chỉ: ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Thời gian nhận HSĐX trước 09 giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2024 (trong giờ làm việc hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

- HSĐX sẽ được mở vào lúc 09 giờ 30 ngày 08 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường khu hành chính Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

- Thời gian hợp đồng: 24 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng).

         Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn mời các nhà thầu nộp HSĐX và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.

 

Nơi nhận:                                                                     

- Như trên;                           

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

BS Trần Ngọc Điệp

 

DANH SÁCH NHÀ THẦU
(Kèm Thông báo số: 925 /TB-TTYT ngày  26 tháng 12 năm 2023)

 

 

 

 

Số TT

Tên Nhà thầu

Địa chỉ

Tên người liên hệ/
Số điện Thoại

1

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG -TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – AN GIANG CN TCT DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Số 41 Tôn Đức Thắng, Ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

02963711000

Mr Trung 0918.611.168

Tổng cộng : 01 nhà thầu

 

 

 

 

 
Tập tin đính kèm

Phòng Tài chính Kế Toán - TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO