Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
[ Cập nhật vào ngày (04/04/2024) ]

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang Thông báo đấu giá tài sản như sau:


- Căn cứ công văn số: 54/TB-TTDVĐGTS ngày 28/3/2024 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang về việc thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Cho thuê mặt bằng Căn tin ngoài.

2. Cho thuê mặt bằng nhà xe bệnh nhân.

3. Cho thuê mặt bằng quầy thuốc.

4. Cho thuê mặt bằng tạp hóa.

Nay Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá, nộp hồ sơ về trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang, từ nay đến hết 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024. (xem chi tiết công văn dính kèm).
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - TTYT THOẠI SƠN
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO