tin tức y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ
[ Cập nhật vào ngày (10/05/2024) ]

Về việc báo giá Lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.


Trung tâm Y tế huyện Thoại sơn thông tin đến tổ chức/ cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực

                                       thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường có nhu cầu. (xem tập tin đính kèm)

 
phòng TCHC- TTYT Thoại Sơn
Text/HTML

Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO