tin tức y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ
[ Cập nhật vào ngày (21/05/2024) ]

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa ống nội soi dạy dày.


I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Mỹ Duyên, nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT huyện Thoại Sơn, SĐT: 0772800058.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nguyễn Thị Mỹ Duyên, nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT huyện Thoại Sơn.

- Nhận qua Email: khoaduocttytets@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h ngày 31 tháng 05 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: xem tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn; ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. SĐT: 0296. 6259. 067, số điện thoại cá nhân Võ Thị Đúng 0907.080087 hoặc Email: khoaduocttytets@gmail.com.
Text/HTML

Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO